Trykprøvning og energimærkning

STD Klima og Byggeri

Trykprøvning med blowerdoor test sikre at nye bygninger overholder bygningsreglementet (BR18). Vi har faste lave priser. Vi tilbyder også energimærkning til en konkurrencedygtig pris. Kontakt os via skemaet på siden, eller telefon på 21474375 eller e-mail på kontakt@stdklimaogbyggeri.dk for at booke en test eller med eventuelle spørgsmål.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Hvad drejer sagen sig om?
Virksomheds placering

STD Klima og Byggeri

STD Klima og Byggeri er en pålidelig og professionel virksomhed, der er beliggende i Grindsted, midt i det dejlige Jylland. Vores virksomhed har kvalitetskontrol højt på prioriteringslisten, og jeg er stolt af at være certificeret på dette område inden for byggeri. Som del af vores engagement i at give en enestående service til vores kunder, er vi altid opmærksomme på at levere de bedste resultater og sikre maksimal tilfredshed. Vi er specialiserede i klima- og byggeriteknologi, hvilket sikrer, at vores kunder får den bedste rådgivning og service, når det kommer til deres klima- og byggebehov. Vi tager vores ansvar seriøst og sørger altid for at opfylde eller endda overgå vores kunders forventninger. Giv os mulighed for at vise dig, hvordan vi kan hjælpe dig med dine udfordringer inden for klima- og byggeri, og du vil ikke blive skuffet.

Certificeret i energimærkning og trykprøvning hos Byggeriet Kvalitetskontrol

Hvad er en blowerdoor test

En blowerdoor test er et kraftfuldt og effektivt værktøj, som måler lufttæthed i bygninger med henblik på at identificere utætheder og forbedre energieffektiviteten. Testen indebærer at påvirke bygningen enten ved at øge eller mindske trykket, mens man måler luftstrømmen og trykforskellene. Dette gør det muligt at identificere områder, der skal forsegles eller isoleres.

Blowerdoor testen er afgørende for enhver bygning, som ønsker at forbedre sin energieffektivitet, reducere sit CO2-aftryk og spare på energiregningen. Ved at identificere svage områder, der kan forårsage luftlækage, gør blowerdoor testen det muligt for ejere og professionelle at planlægge og gennemføre målrettede reparationer for at øge energieffektiviteten. Denne omkostningseffektive teknologi er velegnet til bygninger i alle størrelser, herunder boliger, kommercielle bygninger og industrielle faciliteter. Med vores topmoderne udstyr og erfarne fagfolk kan du nyde fordelene ved en omfattende blowerdoor test, der giver dig mulighed for energibesparelser.

Trykprøvnings udstyr i hoveddør
Ballon ved blowerdoor test

Hvordan udføres en blowerdoor test

Ved testens start isættes en midlertidig dør med en ventilator. Herefter lukkes alle ventilationshuller og emhætte med balloner og tape. Når dette er sket startes blowerdoor testen, ved starten af testen holdes bygningen i et bestemt tryk, for at fejlsøge efter eventuelle utætheder. De eventuelle utætheder findes ved hjælp af termiskkamera eller en røg. Dette hjælper med at lokalisere utæthederne.

Fejlsøgning med termiskkamera STD Klima og Byggeri

Krav til klimaskærmen

Volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen i nye bygninger opvarmet til 15 °C eller mere må ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa. 

Stk. 2. For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, kan krav om, at volumenstrømmen gennem utætheder ikke overstiger 0,3 l/s pr. m² klimaskærm benyttes som alternativ til § 263, stk. 1. 

Stk. 3. Dokumentation af utætheder i klimaskærmen kan ske ved trykprøvning af bygningen eller repræsentative dele af større bygninger. 

Stk. 4. For etagearealer, hvor der foretages trykprøvning af volumenstrømmen gennem utætheder, kan prøvningsresultatet anvendes ved beregning af energibehovet for disse arealer. Foreligger dokumentation heraf ikke, benyttes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa. 

Stk. 5. Trykprøvning med blowerdoor test af volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen skal ske på grundlag af Metode 3 i DS/EN ISO 9972 Bygningers termiske ydeevne – Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger – Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator. Håndtering af åbninger i klimaskærmen ved trykprøvning fremgår af Bygningsreglementets vejledning om energiforbrug. Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk.

Blowerdoor test fane

Liste over de nuværende og historiske krav

Hvornår skal der laves energimæke

De fleste får lavet et energimærke, når deres bolig skal sælges, da det er lovpligtigt. Men selvom du ikke skal sælge, kan det også være en god idé at få lavet et energimærke, hvis du ønsker at få synliggjort, hvad energiforbruget i din bolig er, og hvor det er muligt at spare.

Energimærkning

Energimærket viser bygningens placering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er den bedste placering.

Siden ordningen blev etableret i 1998 er nye bygningsklasser og lavenergihuse opstået. Derfor har energimærkningsskalaen fået tre nye A’er: A2010, A2015 og A2020. 

Opmåling af vindue ved energimærkning
Hvad er energimærkning af bygninger

Energimærkningen synliggør bygningers energiforbrug og er en form for varedeklaration. Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre. Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning. Det er et krav, at en bygning energimærkes, når den sælges eller udlejes.

De fleste får lavet et energimærke, når deres bolig skal sælges, da det er lovpligtigt. Men selvom du ikke skal sælge, kan det også være en god idé at få lavet et energimærke, hvis du ønsker at få synliggjort, hvad energiforbruget i din bolig er, og hvor det er muligt at spare.

Hvad er energimærkning af boliger?

Energimærkningen synliggør bygningers energiforbrug og er en form for varedeklaration. Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre. Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning. Det er et krav, at en bygning energimærkes, når den sælges eller udlejes.

Skala fra A til G

Energimærket viser bygningens placering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er den bedste placering.

Grafik: Energimærket

Siden ordningen blev etableret i 1998 er nye bygningsklasser og lavenergihuse opstået. Derfor har energimærkningsskalaen fået tre nye A’er: A2010, A2015 og A2020. 

Mærkerne refererer til energikravene i bygningsreglementet. Det vil sige, at et hus, der er mærket med A2015, lever op til de krav, der var gældende i Bygningsreglement 2015 og de krav der gælder i Bygningsreglement 2018. Bygningsreglement 2018 er trådt i kraft 1. juli 2018, og kravet til energiforbruget i bygningen er på niveau med det tidligere Bygningsreglement 2015, hvorfor A2015 dækker over begge disse bygningsreglementer. A2020 dækker på samme måde over den tidligere frivillige Bygningsklasse 2020 der også siden 1. juli 2018 er ændret til frivillig Lavenergiklasse. Der er således ikke indført yderligere A’er. De nye A’er ses primært i forbindelse med nybyggeri.

Energimærkningen af bygninger til salg eller udleje skal annonceres med den skalaværdi, der fremgår af energimærkningsrapporten.

 
Scroll to Top
Ring