Trykprøvning og energimærkning

Har du fået bygget et nyt hus. Så skal det trykprøves med blowerdoor test. Dette skal gøres for at holde bygningsreglementet BR18. Alt dette kan du læse mere om nederst på siden.

Et nybygget hus skal også have et energimærke. Dette skal udføres før du kan få din ibrugtagningstilladelse.

 

Blowerdoor test af nybyggeri

STD Klima og Byggeri

STD Klima og Byggeri er en virksomhed der kører ud fra Grindsted i Midtjylland. Jeg er certificeret hos byggeriet Kvalitetskontrol.

Certificering

Få tjekket dit hus med en trykprøvning med blowerdoor test

Krav til tætheden på klimaskærmen.

Volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen i nye bygninger opvarmet til 15 °C eller mere må ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa. 

Stk. 2. For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, kan krav om, at volumenstrømmen gennem utætheder ikke overstiger 0,3 l/s pr. m² klimaskærm benyttes som alternativ til § 263, stk. 1. 

Stk. 3. Dokumentation af utætheder i klimaskærmen kan ske ved trykprøvning af bygningen eller repræsentative dele af større bygninger. 

Stk. 4. For etagearealer, hvor der foretages trykprøvning af volumenstrømmen gennem utætheder, kan prøvningsresultatet anvendes ved beregning af energibehovet for disse arealer. Foreligger dokumentation heraf ikke, benyttes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa. 

Stk. 5. Trykprøvning af volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen skal ske på grundlag af Metode 3 i DS/EN ISO 9972 Bygningers termiske ydeevne – Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger – Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator. Håndtering af åbninger i klimaskærmen ved trykprøvning fremgår af Bygningsreglementets vejledning om energiforbrug. Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk.F

En trykprøve med blowerdoor kan tjekke, om dit nye hus er utæt

I dag er det et krav, at flere nye huses tæthed skal kontrolleres og godkendes, inden man flytter ind. Dette kan variere i forskellige kommuner. For at teste tætheden udføres en såkaldt “blowerdoor”-test.

Trykprøvning af bygninger gennemføres i henhold til DS/EN ISO 9972

Hvis du selv bygger et nyt hus, gælder samme regler og det er dit ansvar at sørge for, at huset er tæt. Køber du derimod huset af et typehusfirma, er det firmaet, der sørger for at få testen udført, inden du overtager huset. 

 

Der er flere grunde til, at dit hus bør være tæt:

Hvis huset er utæt, slipper varmen ud, fx omkring vinduer, døre og ved samlinger mellem bygningsdele. Dette medfører varmetab og dårlig komfort, fordi den kolde udeluft presses ind gennem klimaskærmen og varm indeluft suges ud. Dermed skal du bruge mere varme på at bibeholde en passende temperatur.

I et meget utæt hus vil der være træk, og desuden vil gulve og vægge føles kolde på overfladen. Det gælder også, selvom huset er velisoleret.             

                                                                                      Termografi

Scroll to Top