Energimærkning

Energimærkning udføres på alle en families huse i hele Danmark.

Energimærkning

Energimærkning

Energimærkningen synliggør bygningers energiforbrug og er en form for varedeklaration. Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre. Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning. Det er et krav, at en bygning energimærkes, når den sælges eller udlejes.

Skala fra A til G

Energimærket viser bygningens placering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er den bedste placering.

Grafik: Energimærket

Siden ordningen blev etableret i 1998 er nye bygningsklasser og lavenergihuse opstået. Derfor har energimærkningsskalaen fået tre nye A’er: A2010, A2015 og A2020. 

Mærkerne refererer til energikravene i bygningsreglementet. Det vil sige, at et hus, der er mærket med A2015, lever op til de krav, der var gældende i Bygningsreglement 2015 og de krav der gælder i Bygningsreglement 2018. Bygningsreglement 2018 er trådt i kraft 1. juli 2018, og kravet til energiforbruget i bygningen er på niveau med det tidligere Bygningsreglement 2015, hvorfor A2015 dækker over begge disse bygningsreglementer. A2020 dækker på samme måde over den tidligere frivillige Bygningsklasse 2020 der også siden 1. juli 2018 er ændret til frivillig Lavenergiklasse. Der er således ikke indført yderligere A’er. De nye A’er ses primært i forbindelse med nybyggeri.

Energimærkningen af bygninger til salg eller udleje skal annonceres med den skalaværdi, der fremgår af energimærkningsrapporten.

Hjælp til dokumenter til færdigmelding

Energirammen som xml.fil

Inden man kan begynde at bygge et nyt hus får man udarbejdet en energiramme. Denne bliver typisk udført af arkitekten eller ingeniøren. Når han udføre denne vil han både have en Pdf og en xml.

Indregulerings rapport på ventilationsanlægget

Denne skal ham der installere ventilationsanlægget lave. Indreguleringsrapporten sikre at ventilationsanlægget er indstillet korrekt.

Funktionsafprøvning på brugs og varmeanlægget

Vvs installatøren som har lavet brugs og varmeanlægget han skal efterfølgende lave en funktionsafprøvning. Denne sikre at alt virker som det skal.

Ordrebekræftelsen på vinduer og døre

Det er typisk tømreren der har bestilt vinduer og døre, og derfor også dem der kan levere dette dokument. Denne skal bruges til at sikre at vinduer og døre lever op til isolerings kravet. 

Opdateret tegninger

Dette er en nødvendighed for at kontrollere om de indtastede date i energirammen er de samme som dem der er brugt.

Data på vedvarende energi

Er der monteret solceller, solfanger eller andet er det vigtigt at få data på hvor meget de producerer. Dette skal bruges for at få det bedste mulige energimærke.

Byggetilladelsen

Denne skal energikonsulenten bruge, for at kontrollere om det er den rigtige bygning og de rigtige m2.

Certificeret hos:

Certificeret i energimærkning og trykprøvning hos Byggeriet Kvalitetskontrol

Scroll to Top
Ring