Indeklima

Indeklima problemer, Har du fundet skimmelsvamp eller fugt så ring eller skriv til mig.

Indeklima er en svær størrelse. Problemer med indeklimaet kan skyldes flere ting. Det kan være grundet adfærden i huset, eller manglende varme. Der kan være fugtproblemer, eller skimmelsvamp. Du kan med fordel gå til www.skimmel.dk for at få nogle gode råd, ang. udluftning og alm. brug.

Jeg kontrollerer for alle disse ting når jeg er på adressen, og efterfølgende laver jeg en indeklimarapport. Indeklimarapporten vil hjælpe med en konklusion ang. indeklimaproblemet, samt løsningsforslag.

 

Fugtmålinger ved indeklima

Målingerne bliver udført med Gann måler til ikke destruktive målinger, indstik måler til træ og gips samt en RF måler til luftfugtigheden. Jeg bruger også termografi til at tjekke for kuldebroer. Der er ligeledes gøres brug af datalogning for at kontrollere over en længere periode. Jeg foretager også test af skimmelsvamp, som vil blive sendt til et laboratorie til analyse.

Det er gennem min erfaring som fugtteknikker, og tømrer, som underbygger grundlaget for indeklimarapporten. 

Indeklima problemer
Skimmel

Skimmelsvamp

At slukke for varme i et hus eller en lejlighed kan medføre at fugtniveauet stiger i området, og giver grobund for skimmelvækst. Dette kan medføre gener for dem som bor i huset eller lejligheden, samt det kan beskadige bygninger.

Skimmelvækst bør altid fjernes, da dette kan medføre en sundhedsrisiko. Skimmelvæksten bør altid fjernes af virksomheder, som er specialister i dette.

Priser:

En families hus op til 400m2 3500kr ex. moms.

En families hus over 400m2 4500kr. ex. moms.

Kontakt mig for indeklimagennemgang af større bygninger, eller flere lejligheder.

1 stk. skimmelsvamp prøve, samt laboratorie analyse 1000kr ex. moms

Kontakt:

Tlf. nr. 21474375

Mail. std.klimaogbyggeri@gmail.com

Scroll to Top
Ring